Χιόνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Chione (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 303 μ.Χ., Musurillo 1972, 281 κ.ε. (2) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 210 μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 57 αρ. 115.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17