Χαρμίδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χαρμίδες (6ος-5ος αι. π.Χ., Αθήνα /5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Χαρμίδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Θήβα, Αθήνα), Χαρμείδης (4ος αι. π.Χ., Κέως)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δήλος τέλη 3ου αι. π.Χ., IG XI.2.161 B.73· ID 1441 A I.14· 1450 A.20· πρβ. ID Index s.v. 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
110