Χαρικλῆς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χαρικλε͂ς (;6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Χαρικλέης (5ος, 4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Χαρικλέε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 327 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.13.7 (RE Supplbd. 4 (4a)· Berve 824) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 119 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
100