Χαιρήμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 72 π.Χ., BGU 1738.1.11, 18 και πίσω όψη (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 33 μ.Χ., PMich 259.2, 21 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2ος-1ος αι. π.Χ., IG VII.2482 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
80