Γυγαία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Γηγαία (6ος/5ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
6ος/5ος αι. π.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 6ος/5ος αι. π.Χ., Ηρόδοτος 5.21· 8.136· Ιουστίνος 7.3.9· 7.4.1 (RE Supplbd. 4 (-)) (2) Μακεδονία 5ος/4ος αι. π.Χ., Ιουστίνος 7.4.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Hoffmann 1906, 217· Kalleris 1954 [1988], 291, κ.α. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 288 αρ. 18, 19. Beloch, GG III (2), 66-67

Σχόλια: 

Μακεδονικό όνομα ελληνικής ετυμολογίας (< πιθ. Ἀθηνᾶ Γυγαῖα "εγχώριος"). Ο Kalleris (1954: 291, 293) το συγκαταλέγει στα ελληνικής προέλευσης ονόματα και παραθέτει τη ετυμολογική προσέγγιση του Hoffmann (1976: 538), ο οποίος συνδέει το όνομα με την Ἀθηνᾶ Γυγαῖα (Λυκόφρων, 1152∙) και με τη γλώσσα του Ησυχίου Γυγᾶ∙ Ἀθηνᾶ ἐγχώριος (πιθ. ομόρριζα των γλωσσών του Ησυχίου γυγαί «πρόγονοι, προπάτορες, παλαιοί» και γυγαίη «σκοτεινή» νύξ), καταλήγοντας (ο Kalleris) στο συμπέρασμα (1976, 538) ότι υπήρχε μια μακεδονική θεότητα ανατολικής προέλευσης (αφού η Γυγαίη λίμνη βρισκόταν στη Λυδία) με το όνομα Γυγᾶ, η οποία στη συνέχεια συνδέθηκε με την Ἀθηνᾶ Γυγαῖα («εγχώριος»). Τη σύνδεση του ονόματος με τη λυδική λίμνη Γυγαίη (Υ 391∙ και προσωποποιημένη, ως νύμφη, Β 865) ο Hoffmann τη θεωρεί τυχαία.              

Πρωιμότερη αναφορά από τη Μακεδονία, τον 6ο-5ο αι. π.Χ. Κόρη του Αμύντα Ι

Γεωγραφική διασπορά: