Γορτυνία

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Παράλληλοι τύποι: 

Γορδυνία, Gordyniae

Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 23, 31, 39, 174, 176, 177, 180-182, 324, 330, 448

Γεωγραφική διασπορά: