Ἐξάκων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐξχσάκο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἐξάκο̄ν (5ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία< Αίγυπτος π. 132 π.Χ., PGissUniv 7.3

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29