Ἐξάκεστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐξάκεσςτος (5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἐξήκεστος (5ος αι. π.Χ., Σικελία), Exacestus (1ος αι. μ.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 102 π.Χ., PWürzb 6.30 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
52