Εὐβούλη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐβόλη (5ος/4ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 234 μ.Χ., ILeukopetra 84.8 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 214 μ.Χ., ILeukopetra 65.19 (3)  219 μ.Χ., ILeukopetra 69.2 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) π. 225 μ.Χ., IG X.2.1.183.7· 184.7· 185.7· 209.3 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., Davidson & Thompson 1943, 6 αρ. 9

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15