Εὐτυχᾶς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eutuchas (1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εὐτυχᾶνος (γεν., 2ος/3ος αι. μ.Χ., Βέροια)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 238 μ.Χ., ILeukopetra 89.9 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 145.1  (3) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 145.1 (4)  μέσα 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 383.11

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44