Εὐθυκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐθυκράτε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Euthycrates (4ος/3ος αι. π.Χ., Κορινθία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Δελφοί 337-329 π.Χ., CID II 69.19, 74 II.23, 76 I.18, 79 A II.[8], 80.[7], 82.19, 86.[7], 89.[7]   (2) Μακεδονία < Ρόδος π. 235-200 π.Χ., TCam 35.28· IG XII.1.104c.7 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 348 π.Χ., Δημοσθένης, Περί των εν Χερ. 40· XIX 265, 342· Διόδωρος XVI 53·  Σουίδα s.v. Δημάδης αρ. 415 στ. 5 (RE (4))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
83