Εὐρυνόα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐρυνόα

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Ιουστίνος 7.4.5 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος αι. π.Χ., SEG XLIII 388.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6