Εὐρύλοχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐρυλόχιος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Βοιωτία), Εὐρόλοχος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.62 (2) Μακεδονία 346-336 π.Χ., Δημοσθένης 9.58· 19.336.5· Ιουστίνος 12.6.14 (RE (6)· Berve 323· CID II.36I.23) (3) Μακεδονία 327 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 4.13.7·  Κούρτιος 8.6.20-26 (RE Supplbd. 4 (5a)· Berve 322) (4) Μακεδονία π. 235-200 π.Χ., La'da 2002, E1744 (5) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) 324 π.Χ., Πλούταρχος,  Αλέξ. 41.9-10 (Berve 324) (6) 3ος αι. π.Χ.,  SEG II 394 (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., SEG XXIV 587 (8) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη;) 2ος-1ος αι. π.Χ.,  BCH 55 (1931), 191 αρ. 12 (9) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) π. 180 π.Χ., SEG XLVIII 785.2 (10) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 4ος/3ος αι. π.Χ., Διογένης Λαέρτιος, 2.127

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
42