Εὐρώπη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Aeuropa (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 336 π.Χ., Σάτυρος σε Αθήναιος 13.557e (RE Supplbd. 3 (-)· Berve 326) (2) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια;) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.121 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 167 μ.Χ., IG X.2.1.527

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10