Εὐπόλεμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος/3ος αι. π.Χ., Διόδωρος 19.68.5-7, 77.4-6 (RE (8)) (2) Μακεδονία 313 π.Χ., Διόδωρος 19.77.6· SEG XXX 325.2.2  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Κύρρος) ελλην. περ., IG II2.9141 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Μίεζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524I.19· 514II5 & Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 106 αρ. 92 (5) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.19 (6) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αρχές 3ου αι. π.Χ., IG VII 2433II. 14

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
128