Εὔνους

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔνο̄ς (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος), Εὔνος (3ος αι. π.Χ., Αθήνα), Eunus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία / 1ος αι. μ.Χ., Ήπειρος, Κάτω Ιταλία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Σικελία), Εὔνυς (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Eunous (αυτοκρ. περ., Ήπειρος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.7 & Maia 25 (1973), 200 (2) αρχές 2ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.902 (3) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 98 (1941-1948), 77 αρ. 164 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
82