Εὔνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔνιϟος (5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἐόνικος (4ος/3ος αι. π.Χ., Σικελία), Εὐνίκειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Εὔνεικος (2ος αι. π.Χ., Δελφοί / 1ος αι. π.Χ., αυτοκρ. περ., Βοιωτία, Βιθυνία / 2ος αι. μ.Χ., Αθήνα, Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.5.1, 3.6.8  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) π. 425-400 π.Χ., Robinson et al., 10ος τόμ., 199-200 αρ. 626

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
106