Εὔμηλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὔμε̄λος (5ος αι. π.Χ., Θεσσαλία, Αθήνα), Εὔμιλος (1ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 72 π.Χ., ZÄS 93 (1966), 94-95 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 285-246 π.Χ., BCH 95 (1971),  567

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
92