Εὐμήδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐμε̄́δε̄ς (5ος/4ος αι. π.Χ., Θήβα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 235-200 π.Χ., La'da 2002, E1756 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39