Εὐμένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eumenes (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 1ος αι. μ.Χ., 3ος-4ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 244-242 π.Χ., PPetr III 54b fr. 1, 5 (αδημ.) (2) Μακεδονία 168 π.Χ., RE (9) (3) Μακεδονία (Μυγδονία- Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.715 (4) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.887 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 68-98 μ.Χ., SEG XLII 580.51  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
140