Εὐκλείδης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐκλείδε̄ς (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Εὐκλίδε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Εὐκλείδας (3ος αι. π.Χ., Εύβοια), Εὐκλίδης (αυτοκρ. περ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Μίλητος αρχές 3ου αι. π.Χ., Milet I.3.67I.9 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 98 π.Χ., ή 65 π.Χ., SEG VIII 504 (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) αρχές 4ου αι. π.Χ, Πλούταρχος, Ηθικά 842c (RE (3))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
144