Εὐχάρης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐκάρης (βυζ. περ., Κόρινθος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία;  244 π.Χ., PSI 388.27 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
21