Εὐγένιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Eugenius (3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Εύγένειος (βυζ. περ., Θάσος / 4ος/5ος αι. μ.Χ., Λοκρίδα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
3ος-4ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) μέσα 6ου αι. μ.Χ., SEG XXXIX 639 (= XLIV 564)  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 5ος-6ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 423 (= Feissel 1983, 66) (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.27 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) μέσα 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.206.4 (5) Μακεδονία; 3ος-4ος αι. μ.Χ., Berges & Nollé 2000, 1ος τόμ., 195-196 αρ. 19  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
29