Εὐφράνωρ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐφράνο̄ρ (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Euphranor (2ος αι. π.Χ., Μακεδονία, δις), Εὐφράνορ (2ος/1ος αι. π.Χ., Κυρηναϊκή)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 174 π.Χ., RE Supplbd. 4 (3a) (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. π.Χ., IG X.2.1.327.1, 3 (3) 154 μ.Χ., IG X.2.1.288.2 (4) Μακεδονία; 169 π.Χ., Λίβιος 44.13.4-7 (RE Supplbd. 4 (4a))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
256