Εὔφορβος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐφόρβειος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., 2ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 235-200 π.Χ., PP 2293a

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
30