Εὔδαμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Εὐδάμειος (πατρων. επίθ., 4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Εὐδαμεία (4ος/3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία; 326-317 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. VI 27, 2· Διόδωρος 19.14.8· 15.5· 27.2· 30.3, 9, 10· 44.1·  Κούρτιος X.1.21: Eudaemon·  Πλούταρχος, Ευμ. 16.2 (RE (5)· Berve 311) (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Αλκομεναί) 317 π.Χ., Διόδωρος 19.14.1  (Berve 310) (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 2ος αι. π.Χ., Τεκμήρια 6 (2001), 54-55 αρ. 1.5 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
199