Εὐάδεια

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Euhadia (1ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 1ος αι. π.Χ., Κικέρωνας, In Pis. 89 (2) Μακεδονία < Αθήνα 1ος αι. μ.Χ., IG II2.9260 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: