Ἐτεωνεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία; αρχές 3ου αι. π.Χ., Suppl. Cir. 71.11 (2) Μακεδονία; 243-221 π.Χ., PP 1902 και Αd. (3) Μακεδονία; 211 π.Χ., PP 5122 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9

Γεωγραφική διασπορά: