Ἡρόστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Στάγειρα) < Αθήνα π. 440-420 π.Χ., IG I3.1370 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
42
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 175 αρ. 3· Osborne & Byrne 1996, αρ. 6958.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Καρία (Μίλητος) τον 5ο αι. π.Χ. (αρχές). Τελευταία μαρτυρία στην Ιωνία το 235-238 μ.Χ.