Ἡρομένης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Λυγκηστίδα) 336 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ., 1.25· Διόδωρος 17.2.1· Πλούταρχος, Ηθικά 327c (RE Supplbd. 4 (-)· Berve 355))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
1
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 165· Kalleris 1954 [1988], 291, 293. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 202 αρ. 10.

Σχόλια: 

Μοναδικής αναφοράς μακεδονικό όνομα ελληνικής ετυμολογίας, σύνθετο διθεματικό (ανήκει στα παράγωγα από το θέμα Ἡρο- < ουσ. ἥρως ανθρωπωνύμια). Ο Hoffmann (1906, 165) παρατηρεί ότι τα σύνθετα ονόματα με α' συνθ. το θέμα Ἡρο- παράγονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από το ουσ. ἥρως και όχι από το θεωνύμιο Ἥρα. Ο Kalleris (1954, 291, 293) το συγκαταλέγει στα ελληνικής ετυμολογίας μακεδονικά ονόματα που γνώρισαν ευρύτατη διάδοση κατά την ελληνιστική εποχή.

Μέλος του ηγεμονικού οίκου της Λυγκηστίδας, συμμετείχε στη δολοφονία του Φιλίππου Β΄ (μαζί με τον αδελφό του Αρραβαίο) και εκτελέστηκε πάραυτα από τον Αλέξανδρο.

Γεωγραφική διασπορά: