Ἡροφῶν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἡριοφῶν (ελλην. περ., Ίος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ολυμπία 2ος/1ος αι. π.Χ., IvOl 317.3 (RE (2))  (2) Μακεδονία; 169-168 π.Χ., Πολύβιος 29.4.8 & 6.2· Λίβιος 44.24.10 & 27.13 (RE (1))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 323 αρ. 25, 26.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θάσο τον 5ο/4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Ακρία (Μίλητος) τον 1ο αι. π.Χ.-1ο αι. μ.Χ.