Ἔρμων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hέρμο̄ν (5ος αι. π.Χ., Σικελία, Αθήνα), hέρμον (5ος αι. π.Χ., Σκυθία / 5ος/4ος αι. π.Χ., Βοιωτία), ῾Ερμώνειος (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Λέσβος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 147-135 π.Χ., BGU 1256.3 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 103 π.Χ., PTeb 105.52, 67 (3) Μακεδονία  (Βοττιαία-Αιγές) αρχές 4ου αι. π.Χ., SEG XXXV 782 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.18 (5) αρχές 4ου αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 196 (6) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος*) 4ος αι. π.Χ., Robinson et al. 10ος τόμ.,  175-176 αρ. 526

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
191