Ἑρμοίτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 232 π.Χ., ή 207 π.Χ., CPR XVIII 12.237, 250 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) αρχές 3ου αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 16A.21 (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ;π. 167 π.Χ., SEG XXIV 580.8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: