Ἑρμόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

hερμόδο̄ρος (6ος/5ος αι. π.Χ., Σικελία / 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Hermodorus (2ος αι. π.Χ., Κύπρος / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Ἑρμώδωρος (2ος αι. μ.Χ., Σιντική-Ηράκλεια)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.11.8 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.665.7 (= SEG XLIII 460) (3) Μακεδονία (Σιντική-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., IGB IV 2323

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
127