Ἑρμαΐσκος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἑρμαιΐσκος (1ος αι. π.Χ., Δήλος / 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Hermaiscus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), ῾Ερμαΐσχος (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 92 π.Χ., PTeb 104.34

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
36