Ἐργεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐργεῦτος (γεν., Μακεδονία, 2ος αι. π.Χ.)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 256 π.Χ., PCZ 59127.1 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 171 π.Χ., PTeb 819.43

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
2

Γεωγραφική διασπορά: