Ἡράκλειτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
ελλην. περ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
4ος/3ος αι. π.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ελλην. περ., SEG XV 878.1 (=Bernand 1969, αρ. 12)  (2) Μακεδονία < Αρκαδία ;304 π.Χ., IG V.2.550.17 (3) Μακεδονία < Καρία 3ος αι. π.Χ., ITrall 33B.20 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος π. 259-244 π.Χ., PHib 110.61, 70 (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 61 π.Χ ή 57 π.Χ., BGU 1772.8, 31 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος-2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 137 (7) < Ωρωπός π. 214-200 π.Χ., Πετράκος 1997, αρ. 130.2, 4  (7) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) < Θράκη μετά το 179 π.Χ., Λίβιος 40.57-58· IGB V 5003 (8)  π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.25 (9) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.65 (10) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., ΑΔ 22 (1967) Χρον. σ. 426 (11) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 2ος/3ος αι. μ.Χ., CIL III 633 IV b, 7 (= Pilhofer 166) (12) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι-Δράμα) 2ος-1ος αι. π.Χ., SEG XLVIII 792 (= Pilhofer 501a) (13) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Ωρωπός π. 235-230 π.Χ., IG VII 247.22, 25 (=Πετράκος 1997, αρ. 71) (14) < Κρήτη ;4ος/3ος αι. π.Χ., IC 3.118 αρ. 27  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
498
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 90 αρ. 44, 45· 154 αρ. 45· 177 αρ. 4· 321 αρ. 17· 322 αρ. 18, 19, 20, 21· 485 αρ. 127· La'da 2002, E1505,  E1512, E1650-1.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Χίο τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Αθήνα το 415-420 μ.Χ.