Ἡραΐς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἡρἐΐς (ελλην. περ., Δαλματία), Ἡραιΐς (3ος αι. π.Χ., Κάρυστος), Ἡρἰΐς (1ος αι. μ.Χ., Αθήνα), Ἡρἐίς (3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη), Ηραΐδος /῾Ηρᾶ<ι>δος; (γεν., ελλην.-αυτοκρ. περ., Ιωνία) Heraes (1ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία), Heraidi (3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία μέσα 2ου αι. π.Χ., Διόδωρος 12.10.2-9 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) ;3ος αι. π.Χ., SEG II 401  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη*) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.550

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
70
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Απαντά και ως αρσενικό. Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα και τη Θράκη τον 4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Θράκη τον 4ο αι. μ.Χ.