Ἐπίνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπινίκειος  (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἐπινικεία  (πατρων. επίθ., 3ος αι. π.Χ., Θεσσαλία), Ἐπίνεικος (1ος αι. π.Χ., Φωκίδα, Αθήνα / 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Μυσία, Θεσσαλία / αυτοκρ. περ., Πάρος, Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Μυσία, Στύβερρα, Δελφοί / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Αμοργός, Κυρηναϊκή / 2ος αι. μ.Χ., Λυγκηστίδα, Μυσία, Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Μαρώνεια, Μυσία, Λυδία / 3ος-4ος αι. μ.Χ., Αίγινα), Epinicus (1ος αι. μ.Χ., Πάτρα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία π. 185-180 π.Χ., SEG XXXIX 606.8 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.28 (3) 116 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 134.29 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.45 (5) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.23 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
153