Ἐπαίνετος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐπένετος (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Epaenitus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Μεγαλόπολις ;308 π.Χ., IG V.2.550.12 (= PP 17207) (2) Μακεδονία; 312 π.Χ., Διόδωρος 19.79.2 (= PP 13763)  (3) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;352 π.Χ., TAPA 65 (1934), 128 αρ. 4.14 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
102