Ἐλλάνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐλλάνεικος (2ος αι. μ.Χ., Φωκίδα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 334-331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 1.21.5· Κούρτιος 5.2. 5· πρβ. Διόδωρος 17.24.5-6 (RE (3)· Berve 298) (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 265-255 π.Χ., SGDI 2588.2

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
51