Ἡλιόδωρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἡλειόδωρος (αυτοκρ. περ., Νίσυρος), Ἡλιόδορος (αυτοκρ. περ., Κύπρος), Heliodorus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 3ος αι. π.Χ., IG II2.9274 & Peek 1954, 22 αρ. 70 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.26 (3) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 2423.30 (4) Μακεδονία < Αίγυπτος 107-101 π.Χ., SEG XXXIII 1359.3 (5) Μακεδονία < Αίγυπτος 74 π.Χ., SB 7532.25 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 223 π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 4.15 (7) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 165 μ.Χ., SEG XLIX 676 (8) 1ος αι. π.Χ-1ος αι. μ.Χ.;, Καφταντζής 584 (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;3ος αι. μ.Χ., Πίκουλας 2001, 146 αρ. 59, 13 (= Pilhofer 602 = SEG L 618·  πρβ. BE 1944, αρ. 129) (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.14 (11-12) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.133.6 (13) < Άργος 2ος αι. μ.Χ., IG IV.1.591.4 & Mnem. 47 (1919), 259-260 (14) αρχές 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.179.10 & 180.13 (15) αρχές 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.180.9 (16) 273 μ.Χ., IG X.2.1.529 (17) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.812 (18) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.787 (= Feissel 1983, αρ. 156) (19) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., Μακεδονικά 2 (1951), 619 αρ. 42θ.10 (20) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Ωρωπός 1ος αι. π.Χ., SEG XLII 421.11 (= Πετράκος 1997, αρ. 608) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
347
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Robert, OMS 5ος τόμ., 295-302· Hatzopoulos 2000. Για την προσωπογραφία βλ. Στεφανής 1988, αρ. 1066· Tataki 1998,  90 αρ. 43· 185 αρ. 54· 483 αρ. 106, 107, 108, 109· La'da 2002, E1495,  E1552, E1596, E1677.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Βοιωτία τον 4ο-3ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στην Καρία τον 5ο-7ο αι. μ.Χ.