Ἑκαταῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Hecataeus (4ος αι. π.Χ., Μακεδονία), ῾Εκ̣ατῆος (2ος/3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 336 π.Χ., Διόδωρος 17.2.5, 17.5.2 (RE Supplbd. 4 (1b)· Berve 292) (2) Μακεδονία 334-330 π.Χ., Κούρτιος 7.1.38 (RE Supplbd. 4 (1a)· Berve 293) (3) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 52 αρ 12.3 (SEG XLI 566) (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 3ου αι. π.Χ., IG X.2.1.75 (5) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσαάνδρεια) μέσα 3ου αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, 71

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
180