Ἐχεκράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐξεκράτης (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Ἐχεκράτε̄ς (5ος αι. π.Χ., Θεσπιές), Echecrates (3ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 3ος αι. π.Χ., Λίβιος 40.54.4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
49