Ἡγησίμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Hegesimachus (4ος αι. π.Χ., Μακεδονία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 326 π.Χ., Κούρτιος 8.13.13 (πρβ. Berve 344)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 215.  Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 320 αρ. 6.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θάσο τον 5ο/4ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Λοκρίδα το 80 π.Χ.

Νεαρός Μακεδόνας που μνημονεύεται για την ανδρεία του να διασχίζει τον ποταμό Υδάσπη όπου και πνίγηκε.