Ἡγήσαρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 250 π.Χ., PColZen 54.4, 12, 17, 43, 45  (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 4ος αι. π.Χ., SEG XXXIV 660 (δις)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 261 σημ. 7. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 319 αρ. 4· La'da 2002, E1758.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Θάσο το 520-490 π.Χ. Τελευταία μαρτυρία στη Σμύρνη τον 1ο-2ο αι. μ.Χ.