Ἡγέστρατος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐ̄γέστρατος (7ος, αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ἡγέσστρατος (5ος-4ος αι. π.Χ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) ;π. 355-350 π.Χ., SEG XXXVIII 640.4 (2) Μακεδονία; < Αθήνα 182 π.Χ., IG II2.2314.[3], 7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hatzopoulos & Loukopoulou 1996, 261 σημ. 11

Σχόλια: 

Όνομα σύνθετο ιωνικής προέλευσης. Δηλωτικό της προ-μακεδονικής αποικιακής κληρονομιάς.

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 7ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία το 187/8 μ.Χ. στην Αθήνα