Ἐφιάλτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἐφιάλτε̄ς (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία; 333 π.Χ., RE (6)· Berve 330 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12