Ἐαρίνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἠρίνη (5ος/4ος αι. π.Χ., Αθήνα), ᾿Υαρίνη (2ος-3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) αυτοκρ. περ., SEG XXIV 602 (2) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κοζάνη) 2ος αι. μ.Χ., EAM 52 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.510 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11