Δωριεύς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δωριέος (γεν., 4ος/3ος αι. π.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXIV 628 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
44
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στη Σπάρτη τον 6ο αι. π.Χ. Πιθανές προγενέστερες από τη Θήρα (7ος αι. π.Χ.) και τη Ρόδο (6ος αι. π.Χ.).Τελευταία μαρτυρία από την Αθήνα τον 2ο αι. μ.Χ.